Et donem la benivnguda al portal d'ofertes del COEC
Funcionament del portal

Política de Privacitat i Avís Legal

 

Identitat: COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA (COEC)

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades: dpd@coec.cat 

Direcció postal: Travessera de Gràcia, núm. 93‐95, 08006 Barcelona

Correu electrònic: coec@coec.cat 

En compliment del que es disposa en l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD), el Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (d'ara endavant, COEC), li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació i/o mitjançant l'emplenament dels formularis del WEBSITE seran objecte de tractament per part del COEC, el qual té per FINALITAT gestionar els serveis oferits pel COEC, realitzar tasques administratives relacionades amb aquests serveis i oferir-li un servei òptim i de qualitat per mitjà del WEBSITE i/o la indicada a la clàusula de protecció de dades que es troba al costat del formulari que vostè acaba de complimentar.

 

Concretament, les finalitats de la informació recollida en el WEBSITE son les següents:  oferir propostes i avantatges comercials als col·legiats que ho hagin acceptat de forma expressa.

 

COM UTILITZEM LES SEVES DADES?

Al COEC, com a responsable del tractament, utilitzem la informació de la qual disposem, segons les seves decisions, per tal de proporcionar-li un servei de qualitat, així com per assegurar el funcionament del mateix. La informació proporcionada també li servirà per accedir i utilitzar el nostre WEBSITE i proporcionar-li informació sobre els nostres serveis.

 

A més utilitzem la informació de la qual disposem per combatre conductes perjudicials, sospitoses o infraccions de les nostres condicions i polítiques, detectar i prevenir spam i conservar la integritat dels nostres productes, serveis i dades recopilades, prenent les MESURES DE SEGURETAT pertinents conforme a les dades recopilades i a les finalitats del tractament per garantir la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes són objecte de tractament en la mesura que la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat a les quals es refereix la normativa europea vigent de protecció de dades. Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en el COEC eviten l'alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

 

També utilitzem la informació que ens proporciona per respondre-li quan es posa en contacte amb nosaltres o per comunicar-nos amb vostè en els casos en què està legalment permès.

 

L'usuari, marcant i acceptant la casella corresponent a comunicacions comercials (check-box) consenteix expressament a que se li enviï des del COEC un NEWSLETTER (butlletí informatiu) amb novetats, missatges de màrqueting, publicitat i/o informacions relacionades amb la nostra entitat, els serveis que prestem i/o els nostres productes, a més d'informar-li sobre les nostres polítiques i condicions.

 

Per informar-se més específicament sobre les finalitats dels tractaments realitzats pel COEC dirigeixi’s al nostre Registre d'Activitats de Tractament al següent enllaç : http://www.coec.cat/wp-content/uploads/2016/07/COEC-RAT.pdf

 

Les dades recollides no seran tractades de manera incompatible amb les finalitats indicades.

 

L’encarregat de tractament, Affinity Consult – Soluciones para colectivos, S.L., utilitza les dades que recull mitjançant el portal del CLUB COEC de la següent forma:

 

-    Permetre l’accés perquè l’usuari pugui veure tots els continguts del Club COEC.

-   Enviament de Newsletters periòdiques amb avantatges en serveis i productes del seu interès.

 

QUINA INFORMACIÓ RECOLLIM?

 

El COEC no recull cap tipus de dades a través d’aquest portal. Totes les dades recollides són tractades i gestionades per Affinity Consult – Soluciones para colectivos, S.L.  Les dades recollides per Affinity Consult – Soluciones para colectivos, S.L. són les següents:

 

-     DNI

-     Contrasenya

-     Nom i cognoms

-     Número de col·legiats

-     Opcionals: data de naixement i/o el e-mail.

 

Li informem que el portal CLUB COEC pot utilitzar cookies mentre el visita. Les cookies seran gestionades per Affinity Consult – Soluciones para colectivos, S.L. Per més informació sobre l’ús de cookies, si us plau, dirigeixis a la Política de Cookies.

 

D'ON PROCEDEIX LA INFORMACIÓ RECOLLIDA?

 

La informació que el COEC recull mitjançant el WEBSITE prové exclusivament de vostè. No rebem dades de tercers ni de fonts d'accés públic.

 

Affinity Consult – Soluciones para colectivos, S.L. obtè la informació de:

 

 • DNI i contrasenya introduits voluntariament a l’àrea “Accés” del Club COEC.
 • A partir dels anteriors aportats per l’usuari, mitjançant un API s’obtenen el nom, cognoms i número de colegiat de l’espai d’UNITIA.
 • A l’apartat “Modificar Perfil” l’usuari pot modificar les seves dades i completar opcionalment introduint la data de naixament i/o l’e-mail.

 

 

QUINA BASE LEGAL ENS LEGITIMA PER TRACTAR LES DADES RECOLLIDES?

 

La base legal per al tractament dels seves dades per part del COEC és la següent:

 • El consentiment prestat mitjançant l'acceptació expressa de la present Política de privadesa, el qual pot revocar a qualsevol moment. Per a més informació sobre la possibilitat de revocar el seu consentiment dirigeixi’s a l'apartat relatiu a l'exercici de drets d'aquesta Política.
 • L'execució del contracte en el qual vostè és part o per a l'aplicació de mesures precontractuals.
 • El compliment d'obligacions legals del COEC.
 • La missió en Interès públic del COEC.
 • L’interès legítim del COEC.

 

La base legal per al tractament de les seves dades per part d’Affinity Consult – Soluciones para colectivos, S.L. és la següent:

 

La legitimació dels tractaments de les dades personals que duem a terme es fa en tot moment en compliment amb el que disposa l'article 6 del RGPD, així com en l'article 8 de la Llei Orgànica 3/2018. En els casos en què la legitimació per a la finalitat principal de l'ús de dades no es trobi en cap de les bases jurídiques anteriors, es demanarà el consentiment de l'interessat per al tractament.

En el cas que ens ocupa, AFFINITY CONSULT - SOLUCIONS PER COLECTVOS, S.L. compleix amb la Normativa que prové de la Llei Orgànica 3/2018 des de la data 04 de març de 2019 sent la conseqüència d'una actualització de l'antic Reglament General de Protecció de Dades de data 24 d'abril de 2017.

 

CONSERVEM LES SEVES DADES?

 

Les dades personals proporcionades es conservaran per part del COEC durant el temps necessari pel compliment de les finalitats previstes del tractament. El temps pel qual conservem les seves dades dependrà de les finalitats per les quals són recollides i el compliment d'obligacions legals del COEC i d’Affinity Consult – Soluciones para colectivos, S.L. Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió per l'interessat. Per a més informació sobre com suprimir les seves dades, dirigeixi’s a l'apartat referit a l'exercici de drets de la present Política de Privadesa.

 

La política de conservació de les dades personals per part d’ Affinity Consult – Soluciones para colectivos, S.L. és la següent:

 

 • Si vol deixar de rebre comunicacions, trobarà un espai per donar-se de baixa a la llegenda legal dels e-mails que rebi.
 • El client pot a més a més borrar les seves dades de la base de dades del Club, donant-se de baixa directament a l’àrea “Modificar Perfil” del Club COEC.

 

COM ACTUALITZAR LA SEVA INFORMACIÓ?

 

Tota la informació que faciliti l'usuari a través del registre o emplenant els formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. De la mateixa manera, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada al COEC permanentment actualitzada de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l'usuari. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al COEC o a tercers per la informació que faciliti.

Preguem comuniqui de forma inmediata al COEC qualsevol canvi o modificació que es produeixi en relació a les dades que ens ha proporcionat, amb el fi que aquests responguin amb veracitat a la seva situació personal en tot moment, enviant a coec@coec.cat el document d’actualització de dades personals que trobarà aquí: https://unitia.coec.cat/web/ca/int/publicdocs/

 

COM POT EXERCIR ELS SEUS DRETS?

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades, vostè disposa dels següents drets:

 • Dret a obtenir confirmació sobre si en el COEC estem tractant dades personals que li concerneixen, o no.
 • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals de què disposem relatives a la seva persona
 • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, per exemple, podrà demanar que la seva adreça de correu electrònic es rectifiqui si la mateixa és errònia o demanar la supressió de les dades que el COEC disposa quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides. En el moment de la supressió de les dades, només les conservarem bloquejats en compliment d’obligacions legals.
 • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, per exemple, té dret a limitar el tractament de les seves dades per a finalitats de màrqueting, podent comunicar-se amb nosaltres perquè es doni de baixa la seva subscripció al NEWSLETTER o comunicacions comercials. En aquest cas, només conservarem les dades per l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Dret a oposar-se al tractament i retirar el consentiment a qualsevol moment, per exemple, pot demanar al COEC que deixi de tractar les seves dades, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, el COEC deixant de tractar les dades excepte per motius legítims o l'exercici o la defensa enfront a possibles reclamacions.
 • Dret a la portabilitat de les dades en suport automatitzat a un altre responsable en els supòsits de tractaments que permet el RGPD.

 

Pot exercir aquests drets enviant un email a coec@coec.cat indicant en l'assumpte “Exercici de drets - LOPDGDD” i el següent contingut:

 • El seu nom i cognoms o nom d'usuari,
 • DNI/NIE
 • Correu electrònic
 • Dret que es vol exercir
 • Informació sobre la qual vol tenir accés, rectificar, suprimir, limitar el tractament o exercir el seu dret de portabilitat

 

Així mateix, els interessats podran presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, mitjançant els següents enllaços:

https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formNuevaReclamacion/solicitudReclamacion.jsf;jsessionid=58939FC9F6DAB8144DD8E79FC94D0A40

 

TRANSFERIM O CEDIM LES SEVES DADES A TERCERS?

 

Les dades no es comunicaran ni transferiran a tercers, a excepció dels possibles Encarregats de Tractament (tercera entitat que presta un servei a la nostra entitat).

 

Només serán objecte de cessió les seves credencials identificatives de l’espai personal COEC (DNI), nom i número de col·legiat a Affinity Consult – Soluciones para colectivos, S.L. amb la finalitat de gestionar la seva alta i accès al servei prestat pel CLUB COEC.

 

El COEC pot compartir la seva informació amb diverses autoritats governamentals en resposta a compareixences, ordres judicials o altres processos legals o per a qualsevol altre assumpte requerit per la llei.

 

Per a la seva comoditat i interès podem proporcionar vincles a pàgines que gestionen organitzadors diferents ("Pàgines de tercers"). No divulguem la seva informació a aquestes Pàgines de tercers sense el seu consentiment.

Tot i això, no aprovem i no som responsables de les pràctiques de privadesa d'aquestes pàgines. Si decideix entrar en un enllaç d'una d'aquestes Pàgines de tercers, hauria de revisar la Política de Privadesa publicada a l'altra pàgina per entendre com aquesta Pàgina de tercers recull i utilitza les seves dades personals.
AVÍS LEGAL:

 

 1. IDENTIFICACIÓ WEBSITE

 

En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest WEBSITE:

 

Denominació Social: COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA

Nom Comercial: COEC

Domicili de contacte:  Travessera de Gràcia , núm. 9395, CP 08006 Barcelona

Domicili social:  Travessera de Gràcia , núm. 9395, CP 08006 Barcelona

CIF: Q0866006J

Telelèfon: 93 310 15 55

Correu electrònic: coec@coec.cat

Nom de domini:  www.clubcoec.cat

Inscrit en el Registre Públic de Col∙legis Professionals de Catalunya, en data 10/02/1986, amb el número OE/C20.

 

CONDICIONS D’ÚS DEL WEBSITE

 

 1. ATRIBUCIÓ DE LA CONDICIÓ D’USUARI DEL WEBSITE

 

La utilització de www.clubcoec.cat (d'ara endavant, el WEBSITE) li atribueix la condició d'usuari del website i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada pel COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA (d'ara endavant, “COEC”) en el moment mateix en què l'usuari accedeix al WEBSITE. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament les presents condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el WEBSITE, ja que poden ser objecte de modificacions.

 

El COEC es reserva el dret de modificar les condicions d'ús del WEBSITE. És obligació de l'Usuari revisar periòdicament les presents condicions.

 

 1. OBJECTE

 

Les presents condicions d'ús pretenen regular l'accés dels usuaris i la navegació posterior pel WEBSITE. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i el COEC quan els primers utilitzin el WEBSITE ofert pel COEC per qualsevol tipus de finalitat.

 

 1. OBLIGACIONS DELS USUARIS

 

Accés i utilizació del WEBSITE:

La visita i la consulta d'informació del WEBSITE, té caràcter gratuït per a tots els Usuaris.

 

Obligació de fer un ús correcte dels Continguts:

L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposición dels Usuaris al WEBSITE, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d'ús) i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

 

 1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

 

El COEC és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d'obres i invencions relacionades amb el WEBSITE i la tecnologia associada al mateix, així com sobre els seus continguts.

 

Els continguts d'aquest WEBSITE, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat Intel·lectual i industrial.

 

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre sense el permís previ, escrit i explícit del COEC.

 

COEC és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit del COEC. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes del COEC

 

L’Usuari s’ha d’abstenir d’aportar continguts que s’hagin obtingut de forma il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà l’usuari i no el COEC de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol tipus que poguessin dirigir-se al COEC per aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

 

En el cas en que un Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del WEBSITE i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l'incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d'altres drets, haurà d'enviar un correu electrònic a coec@coec.cat informant al COEC dels els següents punts:

 

 1. Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
 2. Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el WEBSITE i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;
 3. Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat;
 4. En el supòsit de violació de drets, les dades personals del titular dels drets suposadament infringits. 
 5. Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

 

El COEC procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l'esmena o eliminació, si escau, de les citades dades o continguts.

 

Tots els serveis d’ús del programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de carácter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut al que s’accedeix mitjançant l’ús del WEBSITE és propietat del COEC o del respectiu propietari i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT

 

En compliment del que es disposa en la normativa de protecció de dades, el COEC, com a responsable del tractament, li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació pel WEBSITE i/o mitjançant l'emplenament de formularis ubicats en aquest, només s’utilitzaran per gestionar el manteniment del WEBSITE, oferir-li un servei òptim i de qualitat, millorar la seva experiencia d’usuari i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis i activitats que oferim per mitjà del WEBSITE. Amb la cessió de les seves dades, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats indicades.

 

El COEC garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes siguin objecte de tractament en la mesura en què la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat necessàries i adequades per aquest propòsit.

Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en el COEC eviten l'alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

 

Tota la informació que faciliti l'usuari a través del registre o emplenant els formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció als serveis que ofereix el COEC. D'igual forma, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada al COEC permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'usuari. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al COEC o a tercers per la informació que faciliti.

 

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se al COEC enviant un correu electrònic a coec@coec.cat o dpd@coec.cat.

 

Per a més informació sobre la nostra política de protección de dades consulti la nostra “Política de Privadesa”.

 

 1. LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT

 

El COEC no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis del WEBSITE. Quan això sigui raonablement possible, el COEC advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. El COEC tampoc garanteix la utilitat dels serveis del WEBSITE per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, no garanteix que els usuaris puguin efectivament utilitzar els mateixos, accedir a les diferents pàgines web que formen el WEBSITE o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

 

En tot cas, si vostè se sent perjudicat per la difusió en el nostre WEBSITE de videos o imatges, pot remetre'ns un email a: coec@coec.cat / dpd@coec.cat i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material del nostre WEBSITE.

 

El COEC no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts del seu WEBSITE generats pels empleats del COEC o pels usuaris del WEBSITE en publicar les seves opinions en aquest WEBSITE.

 

Respecte als enllaços externs: el WEBSITE pot contenir enllaços a llocs web que no pertanyen, ni són controlats, editats o censurats pel COEC per tant no assumim cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privadesa o pràctiques d'aquests llocs web externs. L'existència d'aquests enllaços a la web no comporta, per part del COEC, l'aprovació dels serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material existent en tals llocs web i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació i/o continguts i serveis existents en els llocs.

 

El COEC es guardarà el dret a canviar, modificar o afegir clàusules sense notificació prèvia, sempre que es facin constar degudament online en el present document.

 

 1. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

 

Els termes i l'ús del WEBSITE del COEC o qualsevol servei que ofereixi el COEC, seran regits i interpretats d'acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

OFERTAS

QUÈ ÉS EL CLUB COEC?

Es tracta d'un club exclusiu pels membres del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Dins hi trobaràs descompte en tot tipus de productes i serveis, des d'entrades pel cinema fins a vehicles de renting , passant per productes tecnològics o queviures de tota mena.

COLABORA

© COEC Travessera de Gràcia, 93 - 95 08006 Barcelona