Et donem la benvinguda al portal d'ofertes de COEC
Avís Legal
IDENTIFICACIÓ WEBSITE
En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), posem a la seva disposició la “informació general”, que comprèn les dades identificatives de l'entitat titular d'aquest WEBSITE:

Denominació Social: COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA
Nom Comercial: COEC
Domicili de contacte:  Travessera de Gràcia , núm. 93‐95, CP 08006 Barcelona
Domicili social:  Travessera de Gràcia , núm. 93‐95, CP 08006 Barcelona
CIF: Q‐0866006‐J
Telelèfon: 93 310 15 55
Correu electrònic: coec@coec.cat
Nom de domini:  www.clubcoec.cat
Inscrit en el Registre Públic de Col∙legis Professionals de Catalunya, en data 10/02/1986, amb el número OE/C‐20.
 
CONDICIONS D’ÚS DEL WEBSITE

2 ATRIBUCIÓ DE LA CONDICIÓ D’USUARI DEL WEBSITE

La utilització de www.clubcoec.cat (d'ara endavant, el WEBSITE) li atribueix la condició d'usuari del website i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada pel COL·LEGI OFICIAL D’ODONTÒLEGS I ESTOMATÒLEGS DE CATALUNYA (d'ara endavant, “COEC”) en el moment mateix en què l'usuari accedeix al WEBSITE. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament les presents condicions en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el WEBSITE, ja que poden ser objecte de modificacions.

El COEC es reserva el dret de modificar les condicions d'ús del WEBSITE. És obligació de l'Usuari revisar periòdicament les presents condicions.

3 OBJECTE
Les presents condicions d'ús pretenen regular l'accés dels usuaris i la navegació posterior pel WEBSITE. Així mateix, aquestes condicions regulen la relació entre els usuaris i el COEC quan els primers utilitzin el WEBSITE ofert pel COEC per qualsevol tipus de finalitat.

4 OBLIGACIONS DELS USUARIS
Accés i utilizació del WEBSITE:
La visita i la consulta d'informació del WEBSITE, té caràcter gratuït per a tots els Usuaris.

Obligació de fer un ús correcte dels Continguts:
L'Usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposición dels Usuaris al WEBSITE, entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal (condicions d'ús) i altres avisos, reglaments d'ús i instruccions posats en el seu coneixement, així com també amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic.

5 PROPIETAT INTEL·LECTUAL
El COEC és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial, o ha obtingut les autoritzacions o llicències corresponents per la seva explotació, sobre el nom de domini, les marques i signes distintius, la informació i la resta d'obres i invencions relacionades amb el WEBSITE i la tecnologia associada al mateix, així com sobre els seus continguts.

Els continguts d'aquest WEBSITE, incloent dissenys, aplicacions, text, imatges i codi font, estan protegits per drets de propietat Intel·lectual i industrial.

De cap manera el contingut es podrà utilitzar, reproduir, copiar o transmetre sense el permís previ, escrit i explícit del COEC.

COEC és una marca legalment registrada. Queda absolutament prohibit qualsevol ús o reproducció d'aquesta sense l'autorització prèvia i per escrit del COEC. Resten protegits en els mateixos termes els drets de propietat industrial referits als serveis i productes del COEC

L’Usuari s’ha d’abstenir d’aportar continguts que s’hagin obtingut de forma il·lícita o protegits per drets de propietat intel·lectual (copyright) sense l’autorització expressa dels autors originals o els propietaris dels citats drets. En tot cas, respondrà l’usuari i no el COEC de les possibles reclamacions econòmiques o de qualsevol tipus que poguessin dirigir-se al COEC per aquests fets en reclamació dels citats drets de propietat intel·lectual.

En el cas en que un Usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter indegut de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del WEBSITE i, en particular, de la violació de drets de propietat intel·lectual o industrial (patents, models i dibuixos industrials, marques i noms comercials, etc.), l'incompliment dels deures i obligacions previstes en aquestes condicions o la vulneració d'altres drets, haurà d'enviar un correu electrònic a coec@coec.cat informant al COEC dels els següents punts:
  1. Dades personals del reclamant: nom, adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
  2. Especificació de la suposada activitat il·lícita duta a terme en el WEBSITE i, en particular, quan es tracti d'una suposada violació de drets, indicació precisa i concreta dels continguts protegits així com de la seva localització a les pàgines web;
  3. Fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit d'aquesta activitat;
  4. En el supòsit de violació de drets, les dades personals del titular dels drets suposadament infringits. 
  5. Declaració expressa, clara i sota la responsabilitat del reclamant que la informació proporcionada en la notificació és exacta i del caràcter indegut de la utilització dels continguts o de la realització de les activitats descrites.

El COEC procedirà immediatament a adoptar les mesures per a l'esmena o eliminació, si escau, de les citades dades o continguts.

Tots els serveis d’ús del programari estan protegits per lleis de copyright i tractats internacionals de copyright, així com altres lleis i tractats de carácter intel·lectual. Tots els drets de títol i de propietat intel·lectual en el contingut al que s’accedeix mitjançant l’ús del WEBSITE és propietat del COEC o del respectiu propietari i també estan protegits per copyright i altres lleis de propietat intel·lectual.

6 PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT
En compliment del que es disposa en la normativa de protecció de dades, el COEC, com a responsable del tractament, li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni durant la seva navegació pel WEBSITE i/o mitjançant l'emplenament de formularis ubicats en aquest, només s’utilitzaran per gestionar el manteniment del WEBSITE, oferir-li un servei òptim i de qualitat, millorar la seva experiencia d’usuari i realitzar tasques administratives relacionades amb els serveis i activitats que oferim per mitjà del WEBSITE. Amb la cessió de les seves dades, vostè ens autoritza a tractar les seves dades amb les finalitats indicades.

El COEC garanteix la confidencialitat i seguretat de les seves dades de caràcter personal quan aquestes siguin objecte de tractament en la mesura en què la nostra entitat té implantades les polítiques de tractament i mesures de seguretat necessàries i adequades per aquest propòsit.

Les polítiques de tractament i mesures de seguretat implantades en el COEC eviten l'alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat de les seves dades de caràcter personal.

Tota la informació que faciliti l'usuari a través del registre o emplenant els formularis del WEBSITE haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció als serveis que ofereix el COEC. D'igual forma, serà responsabilitat de l'usuari mantenir tota la informació facilitada al COEC permanentment actualitzada de manera que respongui, a cada moment, a la situació real de l'usuari. L'usuari serà l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi al COEC o a tercers per la informació que faciliti.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició dirigint-se al COEC enviant un correu electrònic a coec@coec.cat o dpd@coec.cat.

Per a més informació sobre la nostra política de protección de dades consulti la nostra “Política de Privadesa”.

7 LIMITACIONS DE RESPONSABILITAT
El COEC no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament dels serveis del WEBSITE. Quan això sigui raonablement possible, el COEC advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament dels mateixos. El COEC tampoc garanteix la utilitat dels serveis del WEBSITE per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, no garanteix que els usuaris puguin efectivament utilitzar els mateixos, accedir a les diferents pàgines web que formen el WEBSITE o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

En tot cas, si vostè se sent perjudicat per la difusió en el nostre WEBSITE de videos o imatges, pot remetre'ns un email a: coec@coec.cat / dpd@coec.cat i estudiarem la seva reclamació i la possibilitat de retirar el material del nostre WEBSITE.

El COEC no garanteix la veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat dels Continguts del seu WEBSITE generats pels empleats del COEC o pels usuaris del WEBSITE en publicar les seves opinions en aquest WEBSITE.

Respecte als enllaços externs: el WEBSITE pot contenir enllaços a llocs web que no pertanyen, ni són controlats, editats o censurats pel COEC per tant no assumim cap responsabilitat pel contingut, polítiques de privadesa o pràctiques d'aquests llocs web externs. L'existència d'aquests enllaços a la web no comporta, per part del COEC, l'aprovació dels serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol altra classe de material existent en tals llocs web i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació i/o continguts i serveis existents en els llocs.

El COEC es guardarà el dret a canviar, modificar o afegir clàusules sense notificació prèvia, sempre que es facin constar degudament online en el present document.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT
Els termes i l'ús del WEBSITE del COEC o qualsevol servei que ofereixi el COEC, seran regits i interpretats d'acord amb les lleis espanyoles, i per a qualsevol controvèrsia que es derivi de l'ús d'aquest servei les parts se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).
SOBRE NOSALTRES
Es tracta d'un club exclusiu pels membres del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Dins hi trobaràs descompte en tot tipus de productes i serveis, des d'entrades pel cinema fins a vehicles de renting , passant per productes tecnològics o queviures de tota mena.
COL·LABORA
Logo